การดูแลฉุกเฉิน

ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงชนิดใดก็ตามได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหันสามารถเข้ามารักษากับทางคลินิก Fiches – Chiens ได้ในกรณีเบื้องต้น