การดูแลที่บ้าน

นิสัยของสุนัขเริ่มจากการถูกดูแลของคนภายในบ้าน และการเลี้ยงดูสุนัขที่ดีภายในบ้านคือการดูแลที่ดีที่สุดและส่งผลต่อสุนัขมากที่สุดอีกด้วย เช่นการ กิน การออกกำลังกาย การดูแลขน ฟัน รวมไปถึงการให้เวลากับสุนัข ผู้เลี้ยงควรศึกษาวิธีการเลี้ยงสุนัขให้ดีเสี่ยก่อนที่จะลงมือเลี้ยงจริง ทั้งในเรื่องของการให้เวลา สถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม สายพันธุ์สุนัข ซึ่งสายพันธุ์สุนัขที่ต่างกันก็จะทำให้นิสัยของสุนัขแตกต่างกันไปอีกด้วย แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สุนัขมีเหมือนกันทุกสายพันธุ์นั้นนั่นก็คือความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อเจ้าของของมัน ดังนั้นถ้าเราไม่ได้รักหรือมีเวลาให้สุนัขจริงๆ ก็ไม่ควรเลี้ยงเพราะมันอาจจะทำให้อนาคตของสุนัขตัวนั้นๆ เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีตลอดกาลเลยก็เป็นได้

cuidar-cachorritos