การดูแลลูกสุนัข

ทางคลินิก Fiches-Chiens จะเป็นการเริ่มต้นอนาคตของลูกสุนัขได้เป็นอย่างดี เช่นวิธีการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง การฉีดวัคซีนเพื่อให้ลูกสุนัขแข็งแรงสมวัยห่างไกลโรคภัยต่างๆ และเติบโตมาเป็นสุนัขที่มีคุณภาพ

profimedia