ข่าว

หมายเหตุ

เนื่องจากทางคลินิก Fiches – Chiens ของเราสามารถนัดตรวจสุขภาพสุนัขได้ตามวันเวลาที่กำหนดตามความสะดวกของคุณลูกค้า และเราจะมีระบบการแจ้งเตือนผ่าน sms ของคุณลูกค้าเพื่อที่จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวมาตรวจสุขภาพหรือมาตามที่สัตว์แพทย์นัดไว้
clinical-dog-efc
clinical-dog-treatment