ดูแลทุกเพศทุกวัย

content-petto

เรื่องการดูแลสุนัขที่คุณรักถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและการดูแลสุนัขก็มีความแตกกันออกไป เนื่องจากสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ก็ตามจะมีช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปเราจึงต้องเลี้ยงให้ถูกวิธีตามวัยของสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องของการกินผู้เลี้ยงควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ