ทันตกรรมสุนัข

perro

ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเรื่องช่องปากและทันตกรรมของสุนัข เพราะช่องปากของสุนัขคือแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย ดังนั้นเราควรพาสุนัขมาตรวจสุขภาพช่องปากและทันตกรรมเป็นประจำ และควรดูแลทำความสะอาดฟันสุนัขด้วยการเลือกอาหารให้กินและแปลงฟันให้สุนัขอยู่เป็นประจำ ควรหาอุปกรณ์หรืออาหารที่สามารถช่วยขัดฟันสุนัขได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำความสะอาดฟันสุนัขเช่นกัน