ทันตกรรมและการดูแลสุขภาพในช่องปาก

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสุนัขส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบ่อย ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาช่องปากและฟันของสุนัขที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากช่องปากของสุนัขเป็นแหล่งรวมแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ มากมายและยังอาจจะเกิดเสี่ยงเกิดปัญหาคราบจุลินทรีย์ หินปูนและอาจจะนำพาไปสู่โรค ติดเชื้อในเหงือก เช่น โรคเหงือกอักเสบและอาจจะทำให้มีกลิ่นปาก

caredogteeth

dental-care-and-oral-healths