พวกเราคือใคร

เราคือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสุนัขในทุกๆ ด้านเพื่อให้สุนัขมีชีวิตที่ดี โดยเริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มผู้รักสุนัขจึงได้ช่วยกันสนับสนุนสร้างเป็นสถานที่ดูแลรักษาสุนัขเพื่อสนุขที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเรามีทีมงานทางสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการดูแลรักษาที่ดีที่สุด