ภาพถ่ายดิจิตอล X-ray

ทางคลินิก Fiches – Chiens มีการถ่ายภาพแบบ ดิจิตอล X-ray เพื่อตรวจดูภายในของสุนัข ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆ ก็ตาม เช่น

-การ X-ray ลูกสุนัขในครรภ์

-X-ray พยาธิ

– X-ray กระดูก

-X-ray ฟัน

นอกจากนี้เรามีระบบในการ X-ray ที่มีคุณภาพสูงในระบบของ ภาพถ่ายดิจิตอล X-ray ซึ่งจะให้ภาพที่ดีกว่าการ X-ray แบบทั่วไป และมีประโยชน์มากเพราะการที่เรารู้ก่อนว่าภายในตัวของสุนัขเป็นอะไรผิดปกติตรงไหนซึ่งเรารู้ได้ด้วยการ X-ray ซึ่งจะทำให้การรักษามีคุณภาพมากขึ้นตรงจุดละรวดเร็วประหยัดเวลา

hughturvey