วัคซีน

การฉีดวัคซีนสามารถช่วยในการป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขได้สูงสุดถึง 95 % และการฉีดวัคซีนจำเป็นมากสำหรับสุนัข
picture-fiches-chiens