ห้องปฏิบัติการทดสอบ

เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะการทดสอบประจำปีของสุนัขที่มีความปลอดภัย และแยกห้องออกมาเป็นสัดส่วนโดยที่ไม่รวมกับห้องตรวจทั่วไป

lab-tests