อาหารการกิน

nutrition

เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีอาหารการกินที่ต้อง บริโภคตามความเหมาะสมและต้องควบคุม ช่วงเวลาการกินไปด้วยเพราะจากการวิจัยสุนัขมากกว่า 50% ที่ถูกเลี้ยงด้วยมนุษย์จะเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน จนอาจทำให้เกิดโรคข้ออักเสบได้